_____________________________________________________________________________________

REGULAMIN POBYTU Z PSEM!!!

1. Przy rezerwacji prosimy informować o zamiarze przywiezienia psa.

2. Właściciel zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie.

3. Pies na terenie Ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela.

4. Pies nie może zakłócać wypoczynku innych wczasowiczów.

5. Pies nie może przebywać w miejscach przeznaczonych do zabaw dla dzieci.

6. W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych psa należy wyprowadzać poza teren ośrodka.

7. W przypadku zanieczyszczenia przez psa terenu Ośrodka właściciel zobowiązany jest natychmiast usunąć zanieczyszczenie.

8. Przed zdaniem domków campingowego należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez psa.

9. Właściciel pokrywa koszty wszelkich szkód spowodowanych przez swojego psa.

10. Właściciel zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich poleceń Kierownictwa uściślających zasady pobytu psa w Ośrodku.

11. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu właściciel zobowiązany jest na żądanie Kierownictwa natychmiast usunąć psa z ośrodka.

"Ośrodek nie pobiera opłaty za pobyt psa."

Cukrownik Mrzeżyno - ZAPRASZAMY NA WCZASY NAD MORZEM!!!

Linki: Bogdanka - Mrzeżyno*AS PIK - Niechorze*Cora - Pogorzelica*Zastal - Dziwnów*Pik - Pogorzelica

O.W. CUKROWNIK,  Al. Tysiąclecia 54,  72-330 Mrzeżyno  

tel. +48 506 832 824 Cukrownik - Mrzeżyno